fbpx

Bạn có hiểu chính mình ?

Bạn có hiểu chính mình ?
Nếu đôi khi đến chính mình mà bạn còn không thể hiểu thì … Đừng bao giờ tự tin rằng bạn có thể hiểu về người khác…
Qua dăm ba câu chuyện phiếm…
Khi bạn thực sự hiểu một người đôi ba lời nói giông dài chỉ làm cho thời gian trở nên lãng phí !
Thời gian không phải là thứ mà con người có thể dễ dàng kiểm soát nên hãy tiết kiệm ! Dùng cho có ích …

Tôi rất hạn chế tiếp xúc với những người dùng thời gian để đi kể về người khác… Sự sống ấy thật lãng phí !

Hãy Thiền , Hãy đọc sách , hãy tập yên lặng khi bạn quá rảnh rỗi.
Những nước phát triển họ đều sử dụng thời gian rảnh của họ rất hiệu quả để giúp con người họ trở nên có giá trị !
Nếu quá rảnh và bạn không biết làm gì để giúp mình trở nên có ích thì hãy học cách yên lặng !
Thiền định luôn là đỉnh cao của mọi Pháp – phương pháp giúp bạn trở nên tinh tế hơn. !

*Lưu Nga*

Hotline: 0984767977
Chat với ATTA
Gọi điện ngay