fbpx

Chiến tranh

Làm gì có ai muốn lựa chọn chiến tranh và xung đột. Trong bất kể mối quan hệ nào chúng ta cũng muốn giữ hoà khí để hướng tới hoà bình.
Chỉ cần chúng ta muốn ngồi xuống sẽ ngồi xuống được.
Chúng ta hãy cam kết với nhau sẽ ngồi vững trên chiếc ghê của mỗi người nhưng bàn về cái chung và thống nhất với nhau giải pháp cho đối phương chứ không phải kết quả mình mong muốn được chứ ?


Chúng ta cam kết sẽ không rời khỏi chiếc ghế cho tới khi mà cơn giận dữ chưa đi qua. Kể cả hành vi ngồi yên đó thôi cũng đã cứu bao nhiêu tính mạng con người. Thay vì đứng lên rời khỏi chiếc ghế đàm phán để rồi hành động biểu lộ sự giận dữ cá nhân.
” Tôi yêu Hoà Bình và tôi xin có mặt bằng năng lượng của Hoà Bình “
Con Là Sự Tiếp Nối Của Hoà Bình

*Lưu Nga*

Hotline: 0984767977
Chat với ATTA
Gọi điện ngay