fbpx

Học Buông

Take a deep breath …
Everything will be ok …

Ngày mà tôi giữ chú chim khư khư trong bàn tay mình và không để chú bay một cách tự do thoải mái như bản chất của chú được sinh ra …
Là ngày mà tôi đã vô tình giết chết chú chim ấy trên chính bàn tay mình …
Chúng ta rồi cũng rời đi và chẳng thể cầm nắm thứ gì được mãi mãi – Đó là quy luật tự nhiên rồi.


Mỗi lần muốn nắm giữ điều gì đó tôi thường nghĩ về hình ảnh chú chim ấy mà buông !
Chúng ta không có quyền nắm giữ sinh mệnh của người khác … đến sinh mệnh của bản thân cũng do trời định 🌸🌸🌸
Hãy buông lòng mình nhẹ như hoa
Hôm nay trời lại mưa …

-Lưu Nga –

Hotline: 0862.13.13.18
Chat với ATTA
Gọi điện ngay